Yedekleme ve İş Sürekliliği

İş Sürekliliği ve Felaketten Kurtarma

Deprem, sel, yangın gibi doğal afetler, sistemsel, donanımsal arızalar veya kişisel arızalar gibi yaşanabilecek olağanüstü durumlarda kuruluşların kritik faaliyetlerini sürdürebilmeleri hayati önem taşımaktadır.

Her zaman başa gelme ihtimali olan bu gibi durumlarda kuruluşlar, daha önceden hazırlanan kriz yönetimi, yedekleme ve iş sürekliliği planları sayesinde soğukkanlılıkla maddi ve manevi zararı minimuma indirerek geçirebilmektedir. Kritik iş uygulamalarının kesintisiz ya da kısa süre içerisinde çalışabilir hale getirilmesini sağlamak amacıyla tüm sistem, bilgi ve verilerin farklı bir lokasyonda bulunan veri merkezine kopyalanması Felakatten Kurtarma olarak adlandırılır.

Her kurum ve kuruluşun kendi yapısına uygun olacak şekilde, önceden belirlenen kritik yapıları için iş sürekliliği ve felaketten kurtarma senaryolarının hazırlanmış olması gerekmektedir.

Yedekleme ve İş Sürekliliği